Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Villa Plazibat

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Giường tốt nhất & Ăn sáng cho khách du lịch solo
Villa Plazibat
3.5   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Villa is actually old, antic house built 120 years ago, but completely renovated and still has that charming look of old, stoned Dalmatian houses, and it’s situated 5m from sea so you can enjoy your days swimming in crystal sea, relaxing under the