Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Victoria B and B

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giường & Bữa sáng gần các điểm mốc lịch sử và di tích
Victoria B and B
4.3   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

b&b in the centre of rome