Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Versailles Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Dubai
Tài sản tốt nhất trong Dubai
Tài sản rẻ nhất trong Dubai

Nhất United Arab Emirates
Tài sản tốt nhất trong United Arab Emirates
Tài sản rẻ nhất trong United Arab Emirates

Giường là gì & bữa ăn sáng? Hỏi và đặt phòng ngay
Versailles Hotel

Khách sạn

Centrally Located Business Hotel in the Heart of the commercial and leisure district of Dubai !