Christmas House BnB

Christmas House BnB

San Antonio, Texas - 2307 McCullough Avenue
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve Christmas House BnB - a bed & breakfast in San Antonio, Texas.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

2307 McCullough Avenue
San Antonio
Bexar County
Texas  US  78212-3561

Vĩ độ: 29.45155, Kinh độ: -98.49212