Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sailing Yacht

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Venice
Tài sản tốt nhất trong Venice
Tài sản rẻ nhất trong Venice

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giường và bữa sáng và nhà nghỉ trong Venice
Sailing Yacht

Cabin

Enjoy the beauties of Venice in an amazing wooden sailing boat docked in a private Island 15' far away from Piazza San Marco.