Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Rising Sun Bali Bed and Breakfast

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Sanur
Tài sản tốt nhất trong Sanur
Tài sản rẻ nhất trong Sanur

Nhất Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Rising Sun Bali Bed and Breakfast
Rising Sun Bali Bed and Breakfast

Giường và bữa sáng

Luxury Bed & Breakfast in Bali, each room with king size bed and close to the beach and main shopping areas as well as international and local restaurants.