Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Prince Inn

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Prince Inn
Prince Inn
4.5   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

The Bed & Breakfast Prince Inn is situated in the historic centre of Rome, near the Termini central train station