Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Prince Inn

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Khách sạn ba lô đi bộ đường dài và cắm trại
Prince Inn
4.5   

Đọc 1 đánh giá

Giường và bữa sáng

The Bed & Breakfast Prince Inn is situated in the historic centre of Rome, near the Termini central train station