Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

New Bondeni Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Dar es Salaam
Tài sản tốt nhất trong Dar es Salaam
Tài sản rẻ nhất trong Dar es Salaam

Nhất Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Đặt giá thấp cho giường ngủ và bữa sáng trong Dar es Salaam
New Bondeni Hotel
3.5   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Comfortable, Clean, Reasonable price