Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

New Bondeni Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Dar es Salaam
Tài sản tốt nhất trong Dar es Salaam
Tài sản rẻ nhất trong Dar es Salaam

Nhất Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Đặt phòng khách sạn và giường ngủ bây giờ Dar es Salaam
New Bondeni Hotel
3.5   

2 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Comfortable, Clean, Reasonable price