Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Mumbul Guesthouse

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Anturan
Tài sản tốt nhất trong Anturan
Tài sản rẻ nhất trong Anturan

Nhất Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Tốt nhất thành phố giường & Bữa ăn sáng và khách sạn trong Anturan, Indonesia
Mumbul Guesthouse
3.8   

17 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Small guesthouse located on the north coast of Bali near Lovina, with AC, pool, free wifi