Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Moon Valley Hotel Apartments

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Dubai
Tài sản tốt nhất trong Dubai
Tài sản rẻ nhất trong Dubai

Nhất United Arab Emirates
Tài sản tốt nhất trong United Arab Emirates
Tài sản rẻ nhất trong United Arab Emirates

Sách kỳ nghỉ nhiệt đới và giường & Bữa ăn sáng trong Dubai, United Arab Emirates
Moon Valley Hotel Apartments

Khách sạn

Moon Valley Hotel Apartment is located on 'Khalid Bin Waled' road in the centre of Greater Metropolitan Bur Dubai opposite Bur Juman Mall next to the Business centre in close proximity to the shopping and Business district of Dubai. Siting at the entrance