Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Meremeta Lodge

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Kilindoni
Tài sản tốt nhất trong Kilindoni
Tài sản rẻ nhất trong Kilindoni

Nhất Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Giường chọn & Điểm tâm và điểm đến du lịch
Meremeta Lodge

Nhà khách

EREMETA LODGE is located on the outskirts of the local village Utende, and just a couple of hundred meters outside the marine park entrance, on Mafia Island, Tanzania. It is only a few minutes ride, on one of Meremetas mountain bikes, to some of the most