Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Kilimanjaro Malazi Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Moshi
Tài sản tốt nhất trong Moshi
Tài sản rẻ nhất trong Moshi

Tài sản phổ biến nhất trong Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Kilimanjaro Malazi Hostel

Nhà trọ

Homely friendly accomodation at the foot of Mount Kilimanjaro