Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hi-Haven Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Akosombo
Tài sản tốt nhất trong Akosombo
Tài sản rẻ nhất trong Akosombo

Nhất Ghana
Tài sản tốt nhất trong Ghana
Tài sản rẻ nhất trong Ghana

Tìm mức giá thấp và đặt giường ngủ và bữa ăn sáng trong Akosombo
Hi-Haven Hotel

Khách sạn

Available: Bed, Breakfast, Restaurant and Mini Bar.