Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Demamisa Guest House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Centurion
Tài sản tốt nhất trong Centurion
Tài sản rẻ nhất trong Centurion

Nhất South Africa
Tài sản tốt nhất trong South Africa
Tài sản rẻ nhất trong South Africa

Lấy lời khuyên du lịch, và giường tốt nhất & Lựa chọn ăn sáng
Demamisa Guest House
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà khách

DDemamisa Guesthouse is a very safe and quiet guesthouse located in Centurion, Littelton Manor, a suburban town between Johannesburd & Pretoria