Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Demamisa Guest House

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Centurion
Tài sản tốt nhất trong Centurion
Tài sản rẻ nhất trong Centurion

Nhất South Africa
Tài sản tốt nhất trong South Africa
Tài sản rẻ nhất trong South Africa

Đặt giường ngủ và bữa sáng trong Centurion
Demamisa Guest House
4.8   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà khách

DDemamisa Guesthouse is a very safe and quiet guesthouse located in Centurion, Littelton Manor, a suburban town between Johannesburd & Pretoria