Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bali Senia Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Sanur
Tài sản tốt nhất trong Sanur
Tài sản rẻ nhất trong Sanur

Nhất Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Thay thế độc đáo cho giường & Bữa ăn sáng
Bali Senia Hotel
3.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

Located close to the white sandy beach of Sanur. Get away from the hassles of Kuta and relax in the true Bali.