Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bali Senia Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Anturan
Tài sản tốt nhất trong Anturan
Tài sản rẻ nhất trong Anturan

Nhất Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Giường và bữa sáng và nhà nghỉ trong Anturan
Bali Senia Hotel

Khách sạn

Bali Senia Hotel is located in the heart of Sanur. A sleepy fishing village on the island of Bali. The hotel is close to the white sandy beaches of Sanur where surfing and diving are specialty sports.