Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Amans Paradise Annex House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Dar es Salaam
Tài sản tốt nhất trong Dar es Salaam
Tài sản rẻ nhất trong Dar es Salaam

Nhất Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Giường và Ăn sáng ở Dar es Salaam
Amans Paradise Annex House

Giường và bữa sáng

Exellent Services Hostel and vacasion home for short or long terms stay Fullboard at Mbezi Beach Area .