Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Amans Paradise Annex House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Dar es Salaam
Tài sản tốt nhất trong Dar es Salaam
Tài sản rẻ nhất trong Dar es Salaam

Tài sản phổ biến nhất trong Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Cách tìm giường tốt nhất & Ăn sáng với đặt phòng trực tuyến trong Dar es Salaam, Tanzania
Amans Paradise Annex House

Giường và bữa sáng

Exellent Services Hostel and vacasion home for short or long terms stay Fullboard at Mbezi Beach Area .