7 Gables Inn

7 Gables Inn

Fairbanks, Alaska - PO Box 80488
$100 mỗi đêm
$100 mỗi đêm

Không có bài đánh giá nào

Là người đầu tiên!   Viết đánh giá

Sự miêu tả - Bed and breakfast

Click "Book Now" to reserve 7 Gables Inn - a bed & breakfast in Fairbanks, Alaska.

Vũ trụ
  • Loại tài sản: Bed and breakfast
Bed and breakfast phòng trọ

Giá thấp nhất có sẵn: $100


Chính sách
Chi tiết giá

$100 mỗi đêm

Vị trí - Bed and breakfast

PO Box 80488
Fairbanks
Fairbanks North Star Borough
Alaska  US  99708