Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Al Villaggio Olimpico Bed and Breakfast

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Sách độc quyền giường & Bữa ăn sáng
Al Villaggio Olimpico Bed and Breakfast
4.0   

8 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

B&B in Rome close to Piazza del Popolo - organic food served