Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Al Villaggio Olimpico Bed and Breakfast

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Al Villaggio Olimpico Bed and Breakfast
Al Villaggio Olimpico Bed and Breakfast
4.0   

8 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

B&B in Rome close to Piazza del Popolo - organic food served