Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Al Villaggio Olimpico Bed and Breakfast

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Tài sản phổ biến nhất trong Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Giường tốt nhất & Điểm đến ăn sáng ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ
Al Villaggio Olimpico Bed and Breakfast
4.0   

8 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

B&B in Rome close to Piazza del Popolo - organic food served