Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Al Giardino Bed and Breakfast

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Venice
Tài sản tốt nhất trong Venice
Tài sản rẻ nhất trong Venice

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Al Giardino Bed and Breakfast
Al Giardino Bed and Breakfast
2.6   

3 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

The Bed and Breakfast "Al Giardino" is located near the Historic Centre of Venice.