Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Aenea's Bed And Breakfast

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Rome
Tài sản tốt nhất trong Rome
Tài sản rẻ nhất trong Rome

Nhất Italy
Tài sản tốt nhất trong Italy
Tài sản rẻ nhất trong Italy

Vị trí phổ biến với giường & Bữa ăn sáng trong Rome, Italy
Aenea's Bed And Breakfast
4.5   

8 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

AENEAS B&B is in the historic centre of Rome, near Termini central station. Comfortable rooms are all equipped with air conditioning, colour TV, private en-suite bathroom with shower