Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

ABC Travellers Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Dar es Salaam
Tài sản tốt nhất trong Dar es Salaam
Tài sản rẻ nhất trong Dar es Salaam

Tài sản phổ biến nhất trong Tanzania
Tài sản tốt nhất trong Tanzania
Tài sản rẻ nhất trong Tanzania

Top 20 thành phố có giường & Bữa ăn sáng và khách sạn
ABC Travellers Hotel

Khách sạn

ABC TRAVELLERS HOTEL is a privately owned company whose core is hospitality. ABC Travellers Hotel has invested primarily in hospitality industry and targeting a certain unique class of guests. With the aid of cutting-edge technology and modern in